יש דברים שאפשר לתכנן מראש

רכב, דירה ופרט

ביטוחי הפרט הינם תחום הביטוח הפופולארי ביותר וכולל בתוכו את ענפי הביטוח לרכב פרטי ומסחרי עד 4 טון, את ביטוחי הדירות ואת ביטוחי תאונות אישיות.
ענפי ביטוח אלה הינם הענפים היחודיים שלהם פוליסה תקנית מחייבת המעוגנת בחוק וכל חברת ביטוח מחוייבת בתנאי המינימום המעוגנים בחוק (למעט ביטוח תאונות אישיות).

ביטוח דירה
ביטוח זה מבטח את המבנה ואת התכולה לרבות תכשיטים ודברי ערך נוספים כנגד מגוון רחב של סיכונים לרבות אש, גניבה, פריצה, נזקי טבע ורעידת אדמה, נזק לצנרת ועוד.
בנוסף הכיסוי הסטנדרטי כולל כיוסי גם בגין הרחבות כלפי צד שלישי וכלפי עובדי משק הבית.

בביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון, שלושה סוגי כיסויים:
ביטוח חובה – המכסה נזקי גוף
ביטוח צד שלישי – ביטוח המכסה נזק לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב.
ביטוח מקיף – הכולל בבסיסו את ביטוח צד שלישי ובנוסף אליו כיסוי על הרכב עצמו כנגד סיכוני
אש, גניבה, פריצה, התנגשות והתהפכות.

לרכבים אלו ניתן להוסיף כיסויים משלימים נוספים הכוללים:


• גרירה
• שמשות
• מערכות שמע
• הגנה משפטית
• רכב חליפי

ביטוח תאונות אישיות
ביטוח זה כולל את הפרקים הבאים:
• סכום לפיצוי במקרה של מוות מתאונה
• סכום לפיצוי במקרה של נכות תמידית ומלאה מתאונה (במקרה של נכות חלקית תמידית הפיצוי יהיה פרופרוציונלי מסכום הביטוח לנכות תמידית).
• פיצוי שבועי למקרה של נכות זמנית מתאונה.
• פיצוי שבועי למקרה של נכות זמנית ממחלה.

פוליסה זאת הינה כלי חשוב בהבטחת סכומי ביטוח מידיים ומשמעותיים למקרה של מוות מתאונות ונכות תמידית ואפשרות לרכישת פיצוי שבועי במקרה של נכות זמנית.