יש דברים שאפשר לתכנן מראש

עסקים, תעשייה ומסחר

ביטוח עסקים הינו תחום הביטוח המורכב ביותר מבין כל סוגי הביטוח ומכיל בתוכו מגוון רחב של כיסויים הן בענפי ביטוח הרכוש והן בענפי ביטוח חבויות.
הכיסויים הנכללים במערך ביטוח עסקים הינם.
ביטוח מבנה העסק.
ביטוח תכולה לרבות ציוד, מכונות, קבועות, כלי עבודה ומלאים מכל סוג.
ביטוח אובדן רווחים.
ביטוח חבות כלפי צד שלישי.
ביטוח חבות מעבידים.
ביטוח אחריות מקצועית.
ביטוח חבות המוצר.
ביטוח ציוד אלקטרוני.
ביטוח שבר מכני.
ביטוח סחורות בהעברה.
ביטוח כספים.
ביטוח נאמנות.
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.
אנו בשלדן מתמחים בבדיקה ובניה של מערכי ביטוח לעסקים לאחר בחינת כלל הסיכונים להם העסק חשוף, ניתוח סדרי עדיפויות תוך התחשבות ביכולת העסק לשאת בעלות הביטוחים המוצעים ובחינת מערכי ביטוח תוך שימוש במפרטי ביטוח ייחודיים לסוכנותנו ובגיבוי חברות ביטוח מובילות בארץ ובחו"ל.
לשלדן הסכמים ייחודיים עם חברות הביטוח המקנים לנו את היכולת לבנות עבור ציבור לקוחותינו מערך ביטוח אופטימלי.
נשמח להעמיד לשירותכם את הידע והניסיון לצורך בחינת מערך הביטוח בעסקים שלכם ללא כל התחייבות מצדכם.