יש דברים שאפשר לתכנן מראש

ניהול סיכונים

שלב ראשון בבניית תיק ביטוחים האמור לתת מענה לצרכי הביטוח של כל לקוח הינו באיתור סיכונים ומפגעים תוך הערכה והגדרה של עוצמת הפגיעה ו/או היקף הנזק הצפוי למבוטח, תהליך זה של ניהול הסיכונים מחייב רמה מקצועית גבוהה ביותר אשר אצלנו בשלדן מבוצע על ידי אנשי ביטוח בעלי ניסיון וידע רב המסוגלים להעמיד פתרונות הולמים לסיכונים שאופיינו  הן על ידי הכנת מערך ביטוחים מותאם והן על ידי העברת חלק מהסיכונים לגורמים נוספים הקשורים לעסקאות ספציפיות באמצעות הכנת חוזים מתאימים ואישורי קיום ביטוח.

ניהול סיכונים נכון מאפשר התמקדות בסיכונים העקרים להם חשוף הלקוח והקטנת עלויות הביטוח מבלי לפגוע בהיקף הכיסוי הביטוחי.