יש דברים שאפשר לתכנן מראש

חקלאי

שלדן הינה סוכנות מובילה בענפי הביטוח החקלאי עם ניסיון של 30 שנה בתחום ביטוח משקים, מושבים, אגודות וקיבוצים.
אנו בשלדן השכלנו להבין את השינויים המבניים הרבים שחלו במשק המושבי והקיבוצי ולאור זאת את צרכי הביטוח העדכניים של גופים אלה.
על סמך הניסיון וההבנה של צרכי הביטוח המשתנים הוצאנו לשוק הביטוח פוליסות חדשות ועדכניות המגובות ע"י חברות ביטוח המובילות בארץ אשר מקנות לציבור מבוטחנו את רמת הכיסוי הרחבה ביותר הניתנת להשגה בשוק הביטוח הישראלי.
עדות מוכחת לכך הינה העובדה כי בשלדן מבוטחים מאות מושבים, משקים חקלאים קיבוצים ומושבים שיתופיים.
שלדן משמשת כמחלקה החקלאית של הפניקס חברה לביטוח בע"מ עדות נוספת למעמד המיוחד של הסוכנות בענפי הביטוחים החקלאים.
פוליסות הביטוח בתחום הביטוח החקלאי הינן.

 

ביטוח משק (חבר מושב)-  הכולל כיסוי לרכוש, לענפי חקלאות, לעסקים המנוהלים במשק, אחריות כלפי צד שלישי של המשק, חבות מעבידים, ביטוח שבר מכני, ציוד אלקטרוני, ביטוח בית המגורים ותכולתו ועוד…
 
ביטוח מושבים ואגודות- כיסוי לרכוש האגודה, לענפי החקלאות, אחריות כלפי צד שלישי, חבות מעבידים, כספים, שבר מכני ועוד…
 
ביטוח קיבוצים ומושבים שיתופיים– ביטוח רכוש, ענפים חקלאים, נכסים מסחריים, חבות כלפי צד שלישי, עסקים בקיבוץ, חבות מעבידים, שבר מכני, ציוד אלקטרוני, תאונות אישיות, כספים.
ביטוח אחריות נושאי משרה לחברי הנהלה במושבים ובקיבוצים ועוד…
 
הצוות מקצועי והמנוסה שלנו מעמיד לשירותכם את מומחיותנו בתחום זה לצורך בדיקת הכיסויים הנוכחיים והגשת הצעות לתוכניות ביטוח מתקדמות ובמחירים אטרקטיביים.