יש דברים שאפשר לתכנן מראש

ביטוחים מיוחדים והייטק

המקצועיות והייחודיות של "שלדן" באים לידי ביטוי בתוכניות יחודיות אשר במקרים רבים פותחו ונכתבו על ידי הסוכנות.

בחלק זה ברצוננו להדגיש תכניות ו/או מסלולים מיוחדים הנותנים מענה לצרכים מיוחדים.

תוכניות אלה הינן עדות להערכה המקצועית הרבה לה זוכה הסוכנות בקרב מבטחים מובילים בארץ ובחו"ל המאפשרים לסוכנות נגישות לביטוחים המגובים ע"י מבטחי משנה המובילים בעולם.

בין התוכניות המיוחדות בהן הסוכנות מתמחה הן:
  • ביטוח יהלומנים
  • ביטוח חנויות תכשיטים.
  • ביטוח  אחריות מוצר לבתי תוכנה.  
  • ביטוח סרטים ומופעים.          
  • ביטוח ימי.