כתובת: רח' התע"ש 23 כפר-סבא, מיקוד 4442525  |  טלפון: 09-7675950  |  פקס: 09-7675956 |